Մատակարարի ձեռնարկ

ԱՐԴԱՐ ԼՍԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Մատակարարները կարող են պահանջել բողոքարկման երկրորդ մակարդակ՝ Արդար լսում, երբ PAC-ը մերժում է հավատարմագրումը, վերահաստատումը, պատժամիջոցներ է արձակում կամ հեռացնում մատակարարին ցանցից՝ հիմնվելով իրավասության կամ մասնագիտական վարքագծի հետ կապված խնդիրների վրա: Արդար լսումների հարցումը պետք է ներկայացվի PAC-ի ծանուցման օրվանից 30 օրվա ընթացքում: Մատակարարը գրավոր ծանուցում կստանա Արդար լսումների տեղի, ժամանակի և ամսաթվի մասին, որի ամսաթիվը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 30 օր հետո այն օրվանից, երբ բողոքարկման հարցումը ստացվել է մատակարարից:

Additionally, the provider will receive an explanation of the hearing procedures, and a list of witnesses, if any, expected to testify on behalf of Carelon. The Chair of the PAC will identify peer reviewers who will participate as the Fair Hearing Panel, assuring representation of the discipline of the practitioner requesting the appeal. These peers will not have any economic interest adverse to provider, nor will they have participated in the decisions of the PAC or NCC. One member of the Fair Hearing Panel will be selected to act as the hearing officer and will preside over the Fair Hearing. Both Carelon and the provider will make reasonable efforts to establish a mutually agreed upon date for the hearing. Both Carelon and the provider have the right to legal representation at the Fair Hearing. The provider will receive a written recommendation from the panel within 15 business days after the Fair Hearing. The Fair Hearing process as set forth above is subject to applicable state and federal law.