Podręcznik dostawcy

UCZCIWY PROCES SŁUCHANIA

Dostawcy mogą zażądać drugiego poziomu odwołania, uczciwego przesłuchania, gdy PAC odmawia uwierzytelnienia, ponownego uwierzytelnienia, nakłada sankcje lub wypowiada dostawcę z sieci w oparciu o kwestie związane z kompetencjami lub zawodowym postępowaniem. Wniosek o uczciwe przesłuchanie należy złożyć w ciągu 30 dni od daty powiadomienia PAC. Dostawca otrzyma pisemne powiadomienie o miejscu, godzinie i dacie sprawiedliwego przesłuchania, która to data nie może być krótsza niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o odwołanie od dostawcy.

Additionally, the provider will receive an explanation of the hearing procedures, and a list of witnesses, if any, expected to testify on behalf of Carelon. The Chair of the PAC will identify peer reviewers who will participate as the Fair Hearing Panel, assuring representation of the discipline of the practitioner requesting the appeal. These peers will not have any economic interest adverse to provider, nor will they have participated in the decisions of the PAC or NCC. One member of the Fair Hearing Panel will be selected to act as the hearing officer and will preside over the Fair Hearing. Both Carelon and the provider will make reasonable efforts to establish a mutually agreed upon date for the hearing. Both Carelon and the provider have the right to legal representation at the Fair Hearing. The provider will receive a written recommendation from the panel within 15 business days after the Fair Hearing. The Fair Hearing process as set forth above is subject to applicable state and federal law.