Provider Handleiding

SAMENVATTING VOUCHER / ELECTRONIC REMITTANCE ADVICE (ERA)

Aanbieders kunnen een uitgebreide lijst bekijken van claims die zijn betaald of geweigerd via de samenvattende voucher. De samenvattende voucher bevat informatie zoals de naam van het lid, datum van dienst, procedurecode, eenheden, totale kosten, betaald bedrag, uitleg van betalingscode, enz. De samenvattende voucher is alfabetisch gesorteerd op de achternaam van het lid en wordt systematisch na elke controleer run. Vouchers met een overzicht van aanbieders zijn online beschikbaar op ProviderConnect (pa.carelon.com/providers). Aanbieders hebben ook toegang tot elektronische PSV's en kunnen zich aanmelden voor Electronic Funds Transfer (EFT) bij Payspan Health (www.payspanhealth.com). Aanbieders zonder computer of zonder toegang tot internet kunnen een gefaxte kopie van een PSV krijgen door gebruik te maken van een geautomatiseerde faxbackservice op 866-409-5958.

De voucher staat 24-48 uur na de check-run in ProviderConnect en is direct na de check-run beschikbaar op PaySpan. Zelfs als de aanbieder een negatief saldo heeft, zal de samenvattingsbon alle claimactiviteit tonen totdat dat negatieve saldo is voldaan. Per provincie wordt één voucher gegenereerd; daarom kan een aanbieder meerdere vouchers ontvangen. De uitleg van de betalingscode (EOP) geeft de reden aan waarom de claim is betaald of afgewezen.

Aanbieders kunnen bij PaySpan een 835-bestand of een elektronisch betalingsadvies (ERA) -dossier krijgen. Het belangrijkste verschil tussen de ERA en de samenvattende voucher is dat de ERA, in tegenstelling tot de samenvattende voucher, alle details van de claim zal bewaren totdat het negatieve saldo voor de aanbieder is voldaan. Ook worden er geen "nul" -betalingen of weigeringen weergegeven in de ERA. Alleen positieve of negatieve betalingen zijn inbegrepen. De ERA fungeert als een tekstbestand dat kan worden geprogrammeerd om te uploaden naar uw praktijkbeheersoftware. De ERA bevat dezelfde gegevenselementen als in het samenvattingsboekje. Om een kopie van de ERA-bestandslay-out aan te vragen, kunt u contact opnemen met e-Support Services op 888-247-9311.

Bekijk een voorbeeldoverzichtvoucher