Hrabstwa Carelon

Hrabstwo Beaver

Wiadomości i wydarzenia dla Beaver County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com do pomocy.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

Bóbr 1-877-688-5970
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby hrabstwa bobrów

Zespół ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

724-775-7650

Rzecznik Praw Obywatelskich

Beaver-Lawrence 800-496-4388 i 724-775-4165 wew. 16

Jeśli potrzebujesz specjalnej pomocy w sprawie skargi lub zażalenia, zadzwoń na podany powyżej numer Rzecznika Praw Obywatelskich.

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

1-800-262-0343 lub 724-375-2895

Pomoc prawna

Hrabstwo bobrów 724-378-0595
Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego Hrabstwa Beaver 1-800-496-4388 lub 724- 775-4165