Podręcznik dostawcy

NIESZPITALNY I ALTERNATYWNY POZIOM OPIEKI

Preautoryzacja W celu uzyskania zwrotu kosztów roszczenia, następujące usługi muszą być preautoryzowane przed wykonaniem usługi/leczenia (z wyjątkiem sytuacji nagłych)

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego

 • Ostra hospitalizacja psychiatryczna
 • Zakład Oczyszczania Mieszkaniowego (RTF)
 • Usługi rehabilitacji w zakresie zdrowia behawioralnego (BHRS)
 • CRR
 • Rodzinne usługi w zakresie zdrowia psychicznego
 • Terapia wielosystemowa (MST)
 • Oparte na sile
 • Funkcjonalna Terapia Rodzinna (FFT)
 • Usługi oparte na rozwiązaniach skoncentrowanych na rodzinie (FFBSBS)
 • Program ostrej częściowej hospitalizacji psychiatrycznej
 • Kryzysowa rezydencja dla dorosłych
 • Strukturalny pobyt długoterminowy (LTSR)
Uwaga: formularze można pobrać dla powyższych usług pod adresem: pa.carelon.com/providers/provider-forms