سو کلاوس ، مدیر پیشگیری ، آموزش و اطلاع رسانی

Leading the Wellness and Recovery Program at Carelon Health of Pennsylvania by helping members and family members live their lives to the fullest. Managing Carelon’s educational programs by incorporating lived experience and member voice into a meaningful education culture that includes a wellness and recovery focus.

تحصیلات

  • تمرکز کارشناسی ارشد آموزش - خواندن
    دانشگاه ایندیانا پنسیلوانیا
  • لیسانس علوم در تمرکز آموزش و پرورش - آموزش ویژه
    دانشگاه ادینبورو پنسیلوانیا

زمینه

  • سو در طول مدت 18 سال خدمت در پرسلی ریج ، به مدت هفت سال به عنوان معلم کلاس و رابط خانواده برای کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماری روانی و اوتیسم کار کرد. وی از پردیس اصلی پرسلی در پیتسبورگ به روستای گرینسبورگ ، پنسیلوانیا نقل مکان کرد و در ایجاد یک برنامه درمانی جدید مسکونی مبتنی بر جامعه برای کودکان و نوجوانان نقش مهمی داشت.
  • In 1991, Sue opened a Community Residential Rehabilitation program for youth and adolescents and managed all aspects of the program including licensing, training, hiring and certification of all treatment parents. She remained in this program with Pressley until coming to Carelon in 2004.