Կարելոն շրջաններ

Վաշինգտոն շրջան

Նորություններ և իրադարձություններ Վաշինգտոնի շրջանի համար

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com օգնության համար:

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Վաշինգտոն 1-877-688-5976
PA TTY ռելեի օպերատոր 711 հեռախոսահամարով

Վաշինգտոնի շրջանային ռեսուրսներ

Սպառողների ընտանիքի բավարարվածության թիմ

Բժշկական օգնության փոխադրման ծրագիր (MATP)

Իրավական օգնություն