Carelon Counties

Washington County

News & Events for Washington County

  • Netwerk van zorg verbindt consumenten met diensten, steungroepen en bronnen voor persoonlijke belangenbehartiging in hun gemeenschap

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com Voor assistentie.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Washington 1-877-688-5976
PA TTY Relais Operator bij 711

Washington County Resources

Tevredenheidsteam voor consumentengezin

724-225-9550 ext. 405

Transportprogramma voor medische bijstand (MATP)

1-800-331-5058 or 724-223-8747

Legale hulp

Washington County 800-846-0871
Washington County Mental Health Association 1-888-642-6767 or 724-225-2061