Provider Handleiding

RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN LEDEN

It is the policy of Carelon to ensure that members are treated in a manner that respects their rights and responsibilities as members. Providers are required to inform Carelon members under their care of these rights and responsibilities. Member rights and responsibilities must be either distributed directly to the members or posted in an area visible to them. To obtain a copy of the Handboek voor leden, bel dan de gratis telefoonlijn op 877-615-8503.

As stated in the Carelon Handboek voor ledenhebben leden, hun familieleden en / of wettelijke voogden recht op:

 1. Behandeld worden met waardigheid en respect;
 2. Hun medische dossiers en gesprekken met dienstverleners privé houden;
 3. Deelnemen aan beslissingen over hun zorg, inclusief het recht om behandeling te weigeren;
 4. Informatie krijgen over beschikbare behandelingsopties en alternatieven;
 5. Laat het behandelplan en de mogelijke risico's toelichten;
 6. Helpen bij het opstellen van het behandelplan;
 7. Vraag om een wijziging in het behandelplan;
 8. Vrij zijn van enige vorm van terughoudendheid of afzondering tijdens de behandeling die wordt gebruikt als middel tot dwang, discipline, gemak of vergelding;
 9. Kies een provider uit een lijst met HealthChoices-programma-providers;
 10. Vraag een kopie van hun medisch dossier aan bij hun provider;
 11. Bekijk hun medische dossiers en praat erover met hun leverancier;
 12. Verander van provider;
 13. Vraag hun provider, of een andere persoon die hen helpt, naar zijn of haar kwalificaties;
 14. Request a copy of information maintained by Carelon (Carelon information may include claims and authorization information, complaints, referrals, disclosures and other documented contact they or their provider have had with us.);
 15. Request to amend the Carelon information listed above in order to correct any errors (The decision to make an amendment is made by the Carelon Medical Director.);
 16. Diensten ontvangen zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of etnische achtergrond;
 17. Een klacht of klacht indienen over hun zorg of de diensten die ze ontvangen;
 18. De hulp inroepen van een ombudsman om een klacht of klacht in te dienen;
 19. Praat met een medewerker van het Customer Satisfaction Team (CST) over de kwaliteit van hun diensten;
 20. Vraag de hulp van een advocaat;
 21. Vraag om een exemplaar van de criteria voor medische noodzaak;
 22. Freely exercise their rights, and that exercising those rights will not affect how they are treated by their provider or Carelon.

De Handboek voor leden stelt ook dat leden, hun familieleden en / of wettelijke voogden verantwoordelijk zijn voor:

 • De mensen die hen zorgen met waardigheid en respect behandelen;
 • Hun provider de informatie geven die hij of zij nodig heeft om hem of haar beter van dienst te zijn;
 • Hun zorgverlener helpen hun gezondheidsproblemen te begrijpen;
 • Samenwerken met hun leverancier om een behandelplan te helpen ontwikkelen;
 • Vragen stellen aan hun zorgverlener zodat ze hun behandelplan begrijpen;
 • Het volgen van de behandelplannen die ze hebben ontwikkeld en waarmee ze zijn overeengekomen met hun zorgverlener;
 • Afspraken houden met hun provider;
 • Contact opnemen met hun provider om een afspraak te annuleren of opnieuw te plannen;
 • Hun leverancier op de hoogte stellen als ze besluiten de behandeling te stoppen;
 • Het lid en de servicevertegenwoordiger van de provider op de hoogte stellen als ze verhuizen of hun adres / telefoonnummer wijzigen.