Podręcznik dostawcy

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

It is the policy of Carelon to ensure that members are treated in a manner that respects their rights and responsibilities as members. Providers are required to inform Carelon members under their care of these rights and responsibilities. Member rights and responsibilities must be either distributed directly to the members or posted in an area visible to them. To obtain a copy of the Podręcznik użytkownika, zadzwoń na bezpłatną linię operatora pod numer 877-615-8503.

As stated in the Carelon Podręcznik użytkownikaczłonkowie, członkowie ich rodzin i / lub opiekunowie prawni mają prawo do:

 1. Być traktowanym z godnością i szacunkiem;
 2. Zachowaj prywatność swojej dokumentacji medycznej i rozmów z usługodawcami;
 3. Brać udział w decyzjach dotyczących opieki, w tym o prawie do odmowy leczenia;
 4. Otrzymuj informacje o dostępnych opcjach leczenia i alternatywach;
 5. Wyjaśnij plan leczenia i możliwe zagrożenia;
 6. Pomóż w ustaleniu planu leczenia;
 7. Poproś o zmianę planu leczenia;
 8. Być wolny od jakiejkolwiek formy skrępowania lub odosobnienia podczas leczenia stosowanego jako środek przymusu, dyscypliny, wygody lub odwetu;
 9. Wybierz dostawcę z listy dostawców programu HealthChoices;
 10. Poproś o kopię swojej dokumentacji medycznej od swojego dostawcy;
 11. Przejrzyj ich dokumentację medyczną i porozmawiaj o nich ze swoim lekarzem;
 12. Zmień dostawcę;
 13. Zapytaj swojego dostawcę lub każdą osobę, która im pomaga, o jej kwalifikacje;
 14. Request a copy of information maintained by Carelon (Carelon information may include claims and authorization information, complaints, referrals, disclosures and other documented contact they or their provider have had with us.);
 15. Request to amend the Carelon information listed above in order to correct any errors (The decision to make an amendment is made by the Carelon Medical Director.);
 16. Korzystać z usług bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, wiek lub pochodzenie etniczne;
 17. Złożyć skargę lub zażalenie dotyczące ich opieki lub otrzymywanych usług;
 18. Poproś o pomoc rzecznika praw obywatelskich w celu złożenia skargi lub zażalenia;
 19. Porozmawiaj z pracownikiem zespołu ds. Satysfakcji konsumentów (CST) o jakości ich usług;
 20. Poproś o pomoc adwokata;
 21. Poproś o kopię Kryteriów niezbędności medycznej;
 22. Freely exercise their rights, and that exercising those rights will not affect how they are treated by their provider or Carelon.

Plik Podręcznik użytkownika Państwa członkowie, członkowie ich rodzin i / lub opiekunowie prawni są również odpowiedzialni za:

 • Traktowanie opiekuna z godnością i szacunkiem;
 • Udzielanie dostawcy informacji, których potrzebuje, aby lepiej mu służyć;
 • Pomoc dostawcy w zrozumieniu ich problemów zdrowotnych;
 • Współpraca z lekarzem w celu opracowania planu leczenia;
 • Zadawanie pytań lekarzowi, aby zrozumieli swój plan leczenia;
 • Postępowanie zgodnie z planami leczenia, które opracowali i uzgodnili ze swoim lekarzem;
 • Umawianie się na spotkania z dostawcą;
 • Kontaktowanie się z dostawcą w celu odwołania lub zmiany terminu wizyty;
 • Powiadomienie lekarza, jeśli zdecyduje się przerwać leczenie;
 • Powiadomienie swojego członka i przedstawiciela usługodawcy, jeśli przenoszą się lub zmieniają swój adres / numer telefonu.