Provider Handleiding

Huidige procedurele terminologie (CPT®)

De American Medical Association (AMA) heeft belangrijke wijzigingen aangebracht in de huidige procedurele terminologie (CPT®) die van toepassing zijn op alle diensten verleend op of na 1 januari 2013. De beoefenaarsdisciplines die worden beïnvloed zijn psychiaters, psychologen, gecertificeerde geregistreerde verpleegkundigen, doktersassistenten, gediplomeerde klinische maatschappelijk werkers, gediplomeerde maatschappelijk werkers, gediplomeerde professionele counselors en gelicentieerd huwelijk en gezinstherapeuten. De nieuwe codes zijn ook van toepassing op vergunde gedragsgezondheidsinstellingen. Alle data van service verleend op of na 1 januari 2013 moeten worden gefactureerd met de toepasselijke nieuwe CPT-codes.