Podręcznik dostawcy

Aktualna terminologia proceduralna (CPT®)

Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy (AMA) opublikowało istotne zmiany w aktualnej terminologii zabiegowej (CPT)®), które mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych w dniu 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Dyscypliny lekarza, których to dotyczy, to psychiatrzy, psycholodzy, dyplomowani pielęgniarki, asystenci lekarzy, licencjonowani kliniczni pracownicy socjalni, licencjonowani pracownicy socjalni, licencjonowani doradcy zawodowi i licencjonowane małżeństwa i terapeuci rodzinni. Nowe przepisy mają również zastosowanie do licencjonowanych behawioralnych placówek zdrowotnych. Wszystkie daty świadczenia usług 1 stycznia 2013 r. Lub później muszą być rozliczane przy użyciu odpowiednich nowych kodów CPT.