Hrabstwa Carelon

Hrabstwo Crawford

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com lub pomoc.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

Crawford 1-866-404-4561
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby NW BHP
(Hrabstwa Crawford, Mercer i Venango)

Zespoły ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

814-336-2152

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

814-333-7090

Pomoc prawna

814-724-1040

Grupa rzecznictwa edukacyjnego hrabstwa Crawford

Grupy wsparcia