Hrabstwa Carelon

Hrabstwo Mercer

Wiadomości i wydarzenia dla Mercer County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com do pomocy.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Mercer 1-866-404-4561
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby NW BHP
(Hrabstwa Crawford, Mercer i Venango)

Zespoły ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

724-283-5553

Mercer County Warmline

724-981-1741

Mercer County Transit

724-981-6222

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

Pomoc prawna

724-662-2528 (Skontaktuj się z Biurem Obrońcy Publicznego - Raymond Bogaty, Esq.)