Hrabstwa Carelon

Hrabstwo Venango

Wiadomości i wydarzenia dla hrabstwa Venango

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com do pomocy.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

NWBHP 1-866-404-4561
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby NW BHP
(Hrabstwa Crawford, Mercer i Venango)

Zespoły ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

814-676-5011 wew. 106

Program transportu pomocy medycznej (MATP)
(Biuro ds. Możliwości gospodarczych okręgu Venango)

814-432-9767

Pomoc prawna

814-437-3028

Grupy wsparcia

  • Sojusz wsparcia depresji i dwubiegunowości
    814-676-1009