Podręcznik dostawcy

PROCEDURY SPECJALNE

Testy psychologiczne i neuropsychologiczne

Wszystko pacjent dochodzący Usługi testów psychologicznych i neuropsychologicznych wymagają uprzedniej autoryzacji i wzajemnej oceny. Dostawcy muszą wypełnić i przesłać do kierownika serwisu formularz wniosku o ocenę psychologiczną (PER). Formularz można przesłać faksem lub przesłać za pośrednictwem usługi ProviderConnect.

The authorization decision for psychological tests will be provided within two (2) business days of receipt of all clinical information. Authorizations for psychological tests will be in units of 30 minutes. Please contact Carelon for further assistance in completing and submitting these forms. Please note that niecierpliwy testy psychologiczne są wliczone w dzienną stawkę dzienną dla pacjentów hospitalizowanych i jako takie nie wymagają uprzedniej zgody.

Usługi metadonu

Wszystkie wnioski o usługi dotyczące metadonu muszą zawierać raport konserwacji metadonu. Usługi te wymagają uprzedniej autoryzacji przez telefon do Centrum obsługi lub za pośrednictwem ProviderConnect przy użyciu formularza obsługi metadonu.

Uwaga: Formularze dotyczące opisanych powyżej procedur specjalnych można pobrać pod adresem:
pa.carelon.com/providers/provider-forms