Podręcznik dostawcy

ODWOŁANIA DOSTAWCÓW DOTYCZĄCE UDZIELENIA KREDENTÓW, SANKCJI I ROZWIĄZAŃ

Providers have the right to appeal any adverse NCC decision regarding network participation. Carelon has established a Provider Appeals Committee (PAC) to hear provider appeals. This committee is comprised of representatives of major clinical disciplines, network providers and clinical representatives from corporate departments within Carelon, none of who compete with the appealing provider. Members of the PAC must not have participated in the original NCC decision under review.

Dostawcy otrzymują pisemne powiadomienie o decyzji NCC, uzasadnieniu decyzji i prawie do odwołania się od decyzji wraz z wyjaśnieniem odpowiednich procedur odwoławczych. Dostawcy mają 30 dni od daty zawiadomienia NCC na złożenie pisemnego wniosku o odwołanie.

Wniosek o odwołanie powinien zawierać wyjaśnienie powodów, dla których usługodawca uważa, że decyzja KCK jest błędna. PAC dokona przeglądu wyjaśnień dostarczonych przez usługodawcę, informacji wcześniej przejrzanych przez NCC oraz wszelkich dodatkowych informacji, które uzna za istotne. PAC poprze, zmodyfikuje lub unieważni decyzję NCC. Dodatkowo PAC może zażądać dodatkowych informacji od dostawcy w celu podjęcia decyzji lub decyzji. PAC przekaże dostawcy pisemne powiadomienie o swojej decyzji w ciągu 14 dni roboczych po skompletowaniu dokumentacji, wraz z wyjaśnieniem decyzji, wraz z prawem do odwołania i prawem do sprawiedliwego przesłuchania.