Podręcznik dostawcy

POUFNOŚĆ

Cała dokumentacja utworzona w wyniku Programu Zarządzania Jakością jest poufna i jest utrzymywana zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz zasadami i procedurami Programu HealthChoices dotyczącymi poufności. Taka dokumentacja obejmuje między innymi protokoły QMC, dane i raporty dotyczące zarządzania jakością, rejestry opieki i usług klinicznych oraz rejestry i raporty administracyjne. Wszyscy uczestnicy spotkań QMC, w tym zarówno członkowie QMC, jak i goście, podpisują oświadczenie potwierdzające powyższe.

The HealthChoices Program and Carelon recognize the need for the careful handling of all clinical and claims information, particularly as it relates to behavioral health treatment. Consequently, we will follow and clearly communicate strict confidentiality guidelines designed by the Commonwealth as well as federal guidelines where applicable. Carelon will take the lead in implementing confidentiality procedures for the HealthChoices Program. These confidentiality policies will comply with Federal and Pennsylvania drug and alcohol confidentiality requirements.

The HealthChoices Program and Carelon recognize that Pennsylvania State regulations governing the confidentiality of Drug and Alcohol Abuse Patient Records and HIV Related Information are unique to Pennsylvania. Specifically, drug and alcohol patient records are protected by federal law and Pennsylvania State Law P.S. 1690.108 (Act 63) and Pennsylvania State Regulation 28 Pa. Code Subsection 709.28 and 4 Pa. Code Subsection 255.5. In particular, the HealthChoices Program and Carelon are committed to compliance with the Pennsylvania Code Subsection 255.5 in requests for information from providers of drug and alcohol treatment services. All records kept by the HealthChoices Program and Carelon will be kept in strict compliance with the Confidentiality HIV Related Information Act of 1990.