اختلال مصرف مواد (SUD)

ASAM Portal

Visit the ASAM Portal, Carelon’s hub for all ASAM-related information for Substance Use Disorder (SUD) providers. The ASAM Portal is a one-stop-shop for ASAM related communications and guidance, including but not limited to:

  • ASAM Alignment Expectations from the Department of Drug and Alcohol Programs (DDAP)
  • Carelon’s ASAM Monitoring Review Plans
  • ASAM Training Resources
Visit the ASAM Portal

بخش برنامه های مواد مخدر و الکل پنسیلوانیا (DDAP)

CARELON OF PENNSYLVANIA PROVIDER ALERTS

PROVIDERCONNECT

فرم های مجوز

معیارهای ضرورت پزشکی

مراکز عالی PA (COE)

مواد ضد انگ

آموزش

CARELON TRAINING