Մատակարարի ձեռնարկ

ԲՈ GՈՔԻ ԳՈՐ PROԸՆԹԱ

Բողոք է սահմանվում որպես անդամի կամ փաստաբանի (ընտանիքի անդամ կամ խնամակալի) կողմից բժշկական անհրաժեշտության և առողջապահական ծառայության նպատակահարմարության վերաբերյալ որոշումը վերանայելու պահանջ: Մատակարարը կարող է անդամի անունից վերանայման պահանջել, եթե դրա համար անդամից գրավոր թույլտվություն է ստացվել `լրացնելով Բողոքների ազատման ձև.

Բողոքի, բողոքների և արդար դատաքննության գործընթացների մանրամասն նկարագրության համար խնդրում ենք դիմել երկուսին էլ Հավելված Հ և Հավելված Ա.Ա..