Մատակարարի ձեռնարկ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ նույնացուցիչը (NPI)

Վարչական պարզեցման դրույթները Առողջության ապահովագրության տեղափոխելիության և հաշվետվողականության ակտ 1996թ. (HIPAA) պարտավորեցրել է ընդունել ստանդարտ եզակի նույնացուցիչ առողջապահական ծառայություններ մատուցողների համար: Այն Ազգային պլան և մատակարարների հաշվառման համակարգ (NPPES) հավաքում է նույնականացնող տեղեկատվություն առողջապահական ծառայություններ մատուցողների վերաբերյալ և յուրաքանչյուրին տալիս է եզակի Ազգային մատակարարի նույնացուցիչ (NPI):

All HealthCare Provider must register an NPI number with the Department of Human Services (DHS). Please see the following links on how to register

Carelon National Provider Identifier (NPI) frequently asked questions