Մատակարարի ձեռնարկ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Providers must immediately notify the Carelon Engagement Center in writing, to the attention of the Network Management Department, upon the occurrence of any of the following:

  1. Հասցեի փոփոխություն, անվանափոխություն կամ միաձուլում և/կամ նոր հարկային նույնականացման համար: Խնդրում ենք օգտագործել կամ «Հասցեի թարմացման ձև«կամ «Հարկ վճարողի նույնականացման համարի հայտի ձևը” փոփոխությունը ներկայացնելիս: Այս ձևաթղթերը կարող են ուղարկվել նաև ֆաքսով 1-855-541-5211 հեռախոսահամարով:
  2. Revocation, suspension, restriction, termination, or voluntary relinquishment of any of the licenses, authorizations, or accreditations required by the Carelon agreement
  3. Մասնագիտական անփութության համար սպասվող ցանկացած իրավական գործողություն, որը ողջամտորեն կարող է համարվել նյութական վնասի պատճառ, և գործողության վերջնական լուծում
  4. Ցանկացած մեղադրական եզրակացություն, ձերբակալություն կամ դատապարտում հանցանքի կամ ցանկացած քրեական մեղադրանքի համար, որը կապված է անհատի կամ հաստատության մասնագիտական գործունեության հետ
  5. Մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրության ծածկույթի ցանկացած ժամկետանց կամ էական փոփոխություն.
  6. Ցանկացած առողջապահական հաստատությունում բժշկական անձնակազմի անդամությունից կամ կլինիկական արտոնություններից սահմանափակում, կասեցում, չեղարկում կամ կամավոր հրաժարում
  7. Ցանկացած պայման, որը հանգեցնում է օբյեկտի կամ գրասենյակի ժամանակավոր փակմանը. կամ
  8. Վարակիչ լուրջ հիվանդության բռնկում

Carelon recognizes that members have a basic right to privacy of their personal information and records. Access to member information lies solely with the member except in the case of a parent or guardian with legal custody of a minor child, or a person with legal authority to act on behalf of an adult or emancipated minor in making decisions related to health care.