Provider Handleiding

KENNISGEVING VAN WIJZIGING IN DE PRAKTIJKSTATUS

Providers must immediately notify the Carelon Engagement Center in writing, to the attention of the Network Management Department, upon the occurrence of any of the following:

  1. Adreswijziging, naamswijziging of fusie en / of nieuw fiscaal identificatienummer. Gebruik de “Adresbijwerkformulier" of de "Formulier voor het identificatienummer van de belastingbetaler”Bij het indienen van de wijziging. Deze formulieren kunnen ook worden gefaxt naar 1-855-541-5211.
  2. Revocation, suspension, restriction, termination, or voluntary relinquishment of any of the licenses, authorizations, or accreditations required by the Carelon agreement
  3. Elke juridische actie die aanhangig is wegens professionele nalatigheid die redelijkerwijs kan worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis van materieel verlies, en de definitieve beslissing van de actie
  4. Elke aanklacht, arrestatie of veroordeling voor een misdrijf of voor enige strafrechtelijke aanklacht in verband met de professionele praktijk van een persoon of een instelling
  5. Elke vervallen of materiële wijziging in de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  6. Beperking, opschorting, intrekking of vrijwillige afstand van het lidmaatschap van medisch personeel of klinische privileges bij een zorginstelling
  7. Elke omstandigheid die resulteert in tijdelijke sluiting van een faciliteit of kantoor; of
  8. Uitbraak van een ernstige overdraagbare ziekte

Carelon recognizes that members have a basic right to privacy of their personal information and records. Access to member information lies solely with the member except in the case of a parent or guardian with legal custody of a minor child, or a person with legal authority to act on behalf of an adult or emancipated minor in making decisions related to health care.