Provider Handleiding

MELDING VAN VERANDERING IN TOEGANG TOT DIENSTEN

Providers must immediately notify Carelon Health of Pennsylvania (Carelon) by calling their Provider Field Coordinator or through notification in writing by mail, email or facsimile to 1-855-541-5211 (attention Provider Relations Department) upon the occurrence of any of the following:

  1. Onvermogen om binnen een uur spoedeisende zorg te verlenen, spoedeisende zorg binnen 24 uur of routinematige zorg binnen zeven dagen;
  2. Usage of alternative provider coverage in any situation when unable to treat Carelon members in active treatment (e.g. vacation);
  3. Bij het bereiken van de volledige (100%) capaciteit. Volledige capaciteit wordt beschouwd als het punt waarop de aanbieder niet in staat is om aan de hierboven genoemde toegangsnormen te voldoen of geen verwijzingen kan accepteren voor een bepaald zorgniveau. Kennisgevingen voor volledige (100%) capaciteit moeten de reden bevatten voor het bereiken van capaciteit, de ingangsdatum en de stappen die de provider zal nemen om het functioneren op normale capaciteit te hervatten.
  4. Het onvermogen om enig deel van een voorgeschreven dienst te verlenen.

Netwerkproviders moeten openingstijden aanbieden die niet minder zijn dan de openingstijden die worden aangeboden aan commerciële leden of vergelijkbaar zijn met Medicaid fee-for-service als de provider alleen Medicaid-leden bedient.