Podręcznik dostawcy

POWIADOMIENIE O ZMIANIE DOSTĘPU DO USŁUG

Providers must immediately notify Carelon Health of Pennsylvania (Carelon) by calling their Provider Field Coordinator or through notification in writing by mail, email or facsimile to 1-855-541-5211 (attention Provider Relations Department) upon the occurrence of any of the following:

  1. Niemożność zapewnienia pilnej opieki w ciągu jednej godziny, pilnej opieki w ciągu 24 godzin lub rutynowej opieki w ciągu siedmiu dni;
  2. Usage of alternative provider coverage in any situation when unable to treat Carelon members in active treatment (e.g. vacation);
  3. Po osiągnięciu pełnej (100%) wydajności. Za pełną zdolność uznaje się moment, w którym usługodawca nie jest w stanie spełnić wymienionych powyżej standardów dostępu lub nie jest w stanie przyjmować skierowań na określony poziom opieki. Powiadomienia o pełnej przepustowości (100%) powinny zawierać powód osiągnięcia przepustowości, datę wejścia w życie oraz kroki, jakie podejmie dostawca, aby wznowić funkcjonowanie z normalną przepustowością.
  4. The inability to provide any portion of a prescribed service.

Dostawcy sieci muszą oferować godziny pracy nie krótsze niż godziny pracy oferowane członkom komercyjnym lub porównywalne z opłatą za usługę Medicaid, jeśli dostawca obsługuje tylko członków Medicaid.