Provider Handleiding

VERBOD OP LIDFACTURERING

Aanbieders mogen leden geen kosten in rekening brengen voor diensten die onder het HealthChoices-programma vallen. HealthChoices-leden zijn niet financieel aansprakelijk voor gedekte services. HealthChoices-leden worden mogelijk niet in rekening gebracht. Zie deel VI, "Verbod op saldo-facturering. "