Podręcznik dostawcy

ZAKAZ PŁATNOŚCI CZŁONKÓW

Dostawcy nie mogą wystawiać członkom rachunku za jakiekolwiek usługi objęte programem HealthChoices. Członkowie HealthChoices nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej za żadne usługi objęte ubezpieczeniem. Członkowie HealthChoices mogą nie być obciążani saldem. Zobacz sekcję VI, „Zakaz rozliczania salda. ”