Մատակարարի ձեռնարկ

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԻԼԻՆԳԻ ԱՐԳԵԼՈՒՄ

Մատակարարները չեն կարող անդամներին հաշիվներ վճարել HealthChoices ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված որևէ ծառայությունների համար: HealthChoices-ի անդամները որևէ ապահովագրված ծառայությունների համար ֆինանսական պարտավորություն չունեն: HealthChoices-ի անդամները կարող են չհաշվառվել: Խնդրում ենք տեսեք բաժին VI, «Հաշվեկշիռ-Բիլինգի արգելում»: