Podręcznik dostawcy

KOMPETENCJE KULTUROWE

Carelon places great importance on ensuring that members have access to services conducted by providers that are sensitive to their cultural and linguistic needs. In order to facilitate such “culturally competent” practice, training is provided on two fronts:
 1. Carelon provides internal training programs for employees to increase staff’s ability to respond appropriately to persons of different backgrounds and cultures.
 2. Carelon provides network provider forums and individual provider mentoring that is geared to enhance the provider’s ability to respond across cultural boundaries in the clinical setting. Through such programming, providers are encouraged to evaluate their practices in light of the following guidelines:
  • Świadomość i szacunek dla znaczenia kultury,
  • Znaczenie oceny wpływu relacji międzykulturowych,
  • Świadomość dynamiki „różnicy”,
  • Ciągłe poszerzanie wiedzy kulturowej i kulturowo kompetentnych wzorców praktyk,
  • Dostosowanie wzorców praktyk do etycznych potrzeb określonych populacji (np. Afroamerykanów, Latynosów i Azjatów), a także kulturowo ukierunkowanych potrzeb takich grup jak Appalachowie, Rdzenni Amerykanie i Amisze,
  • Szczególne uwarunkowania w pracy z ubogimi zatrudnionymi oraz członkami doświadczającymi ubóstwa i bezdomności,
  • Projektowanie środowiska biurowego i szkolenie personelu w celu uwzględnienia kulturowych i językowych potrzeb członków.
 3. All providers must read and understand the Carelon Cultural Competency training: