Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

NHÀ CUNG CẤP XỬ PHẠT

Though Carelon is able to resolve most provider credentialing and quality issues through consultation and education, occasionally further action is necessary to ensure quality service delivery and protection of members. The National Credentialing Committee (NCC) may impose provider sanctions for issues related to member complaints/grievances, quality of care or provider contract compliance. Carelon will comply with all applicable local, state and federal reporting requirements regarding professional competence and conduct to ensure the highest quality of care for our members. A provider has the right to appeal any sanction through the Carelon Quy trình Khiếu nại của Ủy ban Khiếu nại Nhà cung cấp (PAC) / Công bằng. Sau đây là danh sách các biện pháp trừng phạt dành cho NCC và PAC:

Các biện pháp trừng phạt đối với học viên cá nhân

Loại Sự định nghĩa
Tham vấn Một cuộc gọi được thực hiện để thông báo cho học viên về hành động hoặc sự cố bị cáo buộc. Người hành nghề sẽ được giải thích về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra nếu các hành động khắc phục không được thực hiện. Cuộc gọi sẽ được ghi lại để bao gồm ngày tháng và chủ đề tham vấn. Một bản sao của cuộc tư vấn sẽ được lưu vào hồ sơ của bác sĩ. Tài liệu giáo dục phù hợp sẽ được gửi qua thư bảo đảm.
Cảnh báo bằng văn bản Một thông báo bằng văn bản được gửi đến người hành nghề để thông báo cho người đó về hành động hoặc sự cố bị cáo buộc. Các biện pháp trừng phạt có thể có, nếu các hành động khắc phục không được thực hiện, sẽ được giải thích. Một bản sao của bức thư được lưu trong hồ sơ của người hành nghề; tài liệu giáo dục được gửi qua thư bảo đảm. Hành động khắc phục sẽ được giám sát khi cần thiết.
Cảnh báo / Giám sát thứ hai Theo quyết định của Giám đốc Y tế, một thông báo bằng văn bản thứ hai có thể được gửi cho người hành nghề và một bản sao của bức thư đó sẽ được lưu trong Carelon’s file. The practitioner can be placed on monitoring when data indicate non-conformance with standards and if Carelon xác định nó là vì lợi ích của thành viên Carelon có thể chọn tạm ngừng giới thiệu thành viên mới, ủy quyền cho bệnh nhân mới và / hoặc chuyển hướng tất cả bệnh nhân hiện tại đến các nhà cung cấp dịch vụ khác. Người hành nghề sẽ được thông báo bằng văn bản qua fax và thư bảo đảm về các vấn đề mà anh ta / cô ta đang bị đình chỉ. Một bản sao của bức thư được đặt trong hồ sơ của người hành nghề. Việc đình chỉ có thể kéo dài trong khoảng thời gian 30 ngày trong thời gian đó có thể tiến hành điều tra. NCC có thể kéo dài khoảng thời gian này khi cần thiết để thu thập thêm thông tin. Đình chỉ chỉ được sử dụng cho những vi phạm nghiêm trọng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.
Chấm dứt Người hành nghề có thể bị chấm dứt hoạt động trong mạng lưới. Việc chấm dứt yêu cầu hành động của NCC. Người hành nghề sẽ được thông báo bằng văn bản qua fax và thư bảo đảm rằng anh ta / cô ta sắp bị chấm dứt mạng và lý do chấm dứt. Một bản sao của bức thư được đưa vào hồ sơ của người hành nghề. Các thành viên được chăm sóc sẽ được thông báo và hỗ trợ giới thiệu đến một bác sĩ mới để tiếp tục chăm sóc, nếu cần.