Criteria voor medische noodzaak

SECTIE TITEL DATUM HERZIEN
1. 000 INVOERING
1.100 Individuals Served by Carelon’s Public Sector Programs
1.200 Handmatige ontwikkeling van klinische criteria
2. 000 KLINISCHE CRITERIA
2.000 Concepten van klinische criteria
2.100 Risicobeoordelingsschaal voor beoordeling en verwijzing
2.200 Bepalen van klinische noodzaak
2.300 Passend zorgniveau bepalen
2.301 Residentiële behandelingsfaciliteit - volwassene
2.400 Evaluatie van de klinische noodzaak voor voortgezette zorg
2.500 Ontslagcriteria
2.503 Criteria voor assertieve gemeenschapsbehandeling (ACT)
3. 000 SERVICEBEHEER
3.100 Overzicht
3.200 Uitkomsten
3.300 Geïndividualiseerde serviceplannen
3.400 Coördinatie van zorg
3.500 Ontslag- en overgangsplannen
4.000 IN-PLAN VOLWASSEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENSTEN
4.100 Nood- / crisisdiensten
4.101 Telefooncrisisdienst
4.102 Inloopcrisisdienst
4.103 Mobiele Crisisdienst
4.200 Intramurale programma's
4.201 Acute intramurale geestelijke gezondheid
4.202 Criteria voor uitgebreide acute zorg bij volwassenen
4.300 Poliklinische behandeling
4.300 Criteria voor ambulante psychotherapie
4.301 Poliklinische therapie
4.302 Psychologische tests
4.303 Gezinstherapie
4.304 Gedeeltelijke ziekenhuisopname
4.306 Medicatiebeheer
4.307 Groepspsychotherapie
4.308 Diagnostische evaluatie
4.309 Intensieve poliklinische programma's (IOP) Volwassenen
4.400 Casemanagement
4.401- 4.402 Intensief casemanagement voor volwassenen / coördinatie van middelen voor volwassenen
4.500 Clozapine-ondersteuningsdiensten
4.501 Clozapine (behandeling met Clozaril)
4.600 Elektroconvulsietherapie (ECT)
4.601 Elektroconvulsietherapie (ECT)
5.100 AMERIKAANSE SAMENLEVING VAN VERSLAVINGSGENEESKUNDE - DERDE EDITIE, 2013
ASAM Crosswalk met Pennsylvania's System of Care
ASAM Crosswalk
ASAM-niveau 1
Poliklinische (OP) diensten
ASAM-niveau 2.1
Intensieve ambulante (IOP) diensten
ASAM-niveau 2.5
Gedeeltelijke ziekenhuisopname (PHP) Services
ASAM-niveau 3.1
Klinisch beheerde residentiële diensten met lage intensiteit, dwz Halfway House (HWH)
ASAM-niveau 3.5
Klinisch beheerde residentiële diensten met hoge intensiteit
ASAM-niveau 3.7
Medisch gecontroleerde intramurale intrekking - 3,7 WM
Medisch gecontroleerde intensieve intramurale diensten
ASAM-niveau 4
Medisch beheerde intensieve intrekkingsbehandeling voor intramurale patiënten - 4 WM
Medisch beheerde intensieve intramurale diensten - 4.0
6.000 IN PLAN KIND / ADOLESCENT GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENSTEN
6.100 Nood- / crisisdiensten
6.101 Telefooncrisisdienst
6.102 Loop in crisisdienst
6.103 Mobiele Crisisdienst
6.200 Intramurale programma's
6.201 Acute intramurale geestelijke gezondheid
6.202 Subacute intramurale geestelijke gezondheid
6.300 Buiten het ziekenhuis, plaatsing buitenshuis
6.301 Residentiële behandeling (JCAHO en niet-JCAHO)
6.302 Residentiële rehabilitatie van gemeenschapshuis
6.400 Poliklinische behandeling
6.400 Criteria voor ambulante psychotherapie
6.401 Poliklinische therapie
6.402 Gedeeltelijke ziekenhuisopname
6.403 Psychologische tests
6.404 Groepspsychotherapie
6.405 Gezinstherapie
6.406 Medicatiebeheer
6.407 Diagnostische evaluatie
6.408 Intensief poliklinisch programma (IOP) kind / adolescent)
6.500 Case Management Services
6.502- 6.503 Coördinatie van hulpbronnen en intensief casemanagement (kinderen / adolescenten)
6.600 Familie-gebaseerde geestelijke gezondheidszorg
6.601 Familie-gebaseerde geestelijke gezondheidszorg
7.000 IN PLAN ADOLESCENTE DRUGS EN ALCOHOLDIENSTEN
Volg voor alle niveaus van middelengebruik bij adolescenten de behandelingscriteria van de American Society of Addiction Medicine, derde editie, 2013: https://www.asam.org
9.000 AANVULLENDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN
9.100 Residentiële programma's
9.103 Crisis residentiële diensten
9.104 Gestructureerde residentiële behandelcentra op lange termijn
9.200 Poliklinische behandeling
9.201 Psychiatrisch revalidatieprogramma - toelatingsvoorwaarden
9.202 Psychiatrisch revalidatieprogramma - Vereisten voor voortgezet verblijf
9.203 Psychiatrisch revalidatieprogramma - ontslagvereisten
10.000 AANVULLENDE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN DRUGS EN ALCOHOL
10.101 Drugs- en alcoholintensief casemanagement (voorheen gericht casemanagement) voor volwassenen
10.102 Beoordeling van drugs en alcohol / bepaling van het zorgniveau
11.000 AANVULLENDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENSTEN VOOR KIND / ADOLESCENT
11.600 Crisis Residentiële Dienst
12.000 AANVULLENDE DIENSTEN VOOR KINDEREN / ADOLESCENTE DRUGS EN ALCOHOL
12.101 Drugs- en alcoholintensief casemanagement (voorheen gericht casemanagement) voor kinderen / adolescenten
13.000 ANDERE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN
13.100 Nood- / crisisdiensten
13.101 Medisch Mobiele Crisis Team Service
13.102 23-uurs beoordeling en crisisstabilisatie
13.103 23 uur durende crisisobservatie, evaluatie, vasthouden en stabiliseren (volwassene)
13.104 Observatie en supervisie buiten het ziekenhuis
13.200 Poliklinische behandeling
13.201 Acute gedeeltelijke ziekenhuisopname
14.000 ANDERE KINDEREN EN ADOLESCENTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENSTEN
14.100 Nood- / crisisdiensten
14.101 23 uur durende crisisobservatie, evaluatie, vasthouden en stabiliseren (kind / adolescent)
14.102 Observatie en supervisie buiten het ziekenhuis
14.103 Acute gedeeltelijke ziekenhuisopname
14.104 Medisch Mobiele Crisis Team Service
14.105 Multisystemische therapie (MST)
14.106 Functionele gezinstherapie (FFT)
15.000 BIJLAGE T GEZONDHEIDSKEUZEN GEDRAGSGEZONDHEIDSDIENSTEN
15.101 Richtlijnen voor criteria voor geestelijke gezondheid (bijlage T)
17.000 INTENSIEVE GEDRAGSGEZONDHEIDSDIENSTEN (IBHS)
17.100 Medical Necessity Guidelines for IBHS Delivered through Individual Services, ABA Services and Group Services – Appendix S
17.101 IBHS Beschrijving van toegepaste gedragsanalyse
17.102 IBHS Beschrijving van individuele services
17.103 IBHS Beschrijving van groepsdiensten