Carelon Counties

Fayette County

Mga Balita at Kaganapan para sa Fayette County

  • Network ng Pangangalaga nag-uugnay sa mga consumer sa mga serbisyo, mga pangkat ng suporta, at mga mapagkukunang personal na adbokasiya sa kanilang mga pamayanan

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

Fayette 1-877-688-5972
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Fayette County

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-438-6738

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-800-321-7433 o 724-628-7433

Legal na Tulong

Fayette County 724-439-3591
Fayette County Mental Health Association 724-438-6738

Mga Magulang ng Autistic Kids (PAK)

Lorine Sproul 724-430-9824

Lokal na NAMI

Carol Warman 724-439-1352