Carelon Counties

County ng Lawrence

Mga Balita at Kaganapan para sa Lawrence County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Lawrence 1-877-688-5975
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng County ng Lawrence

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

Lawrence 724-657-0226

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

724-658-7258

Legal na Tulong

724-658-2677