Մատակարարի ձեռնարկ

Խմբային թերապիա

Մատակարարներ, խնդրում ենք նկատի ունենալ: Խմբային թերապիա անցկացնելիս խումբը կարող է ունենալ ոչ պակաս, քան երկու (2) անդամ/անհատ/հաճախորդ/հիվանդ/սպառող և ոչ ավելի, քան տասներկու (12)՝ անկախ վճարողի աղբյուրից: Սա ներառում է հոգեկան առողջության բուժման/թերապիայի բոլոր խմբերը, ներառյալ ամբուլատոր, մասնակի և ինտենսիվ ամբուլատոր (IOP): Բացի այդ, դեղերի և ալկոհոլի կլինիկայի բուժման/թերապիայի ամբուլատոր խմբերը պետք է լինեն (2) անդամների/անհատների/հաճախորդների/հիվանդների/սպառողների միջև և ոչ ավելի, քան տասը (10)՝ անկախ վճարողի աղբյուրից: