Podręcznik dostawcy

Terapia grupowa

Dostawcy, proszę pamiętać. W przypadku prowadzenia terapii grupowej grupa może liczyć nie mniej niż dwóch (2) członków/osób/klientów/pacjentów/konsumentów i nie więcej niż dwunastu (12), niezależnie od źródła płatnika. Obejmuje to wszystkie grupy leczenia/terapii w zakresie zdrowia psychicznego, w tym ambulatoryjne, częściowe i intensywne ambulatoryjne (IOP). Ponadto grupy ambulatoryjnej poradni leczenia/terapii alkoholowej powinny liczyć od (2) członków/osób/klientów/pacjentów/konsumentów do nie więcej niż dziesięciu (10), niezależnie od źródła płatnika.