Các câu hỏi thường gặp từ MPSR

 1. MPSR là gì?

  MPSR là từ viết tắt của Đại diện Dịch vụ Thành viên và Nhà cung cấp. Bộ phận này là đầu mối liên hệ đầu tiên cho mọi nhu cầu về dịch vụ của khách hàng. MPSR có thể xác định các vấn đề cần giải quyết với nhân viên thích hợp và chuyển cuộc gọi của bạn.

 2. MPSR làm gì?

  MPSR có sẵn từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu để trả lời các câu hỏi về thủ tục như; làm thế nào để tôi có được ủy quyền? Tôi phải làm gì nếu tôi cần thay đổi địa chỉ của mình? Tôi gửi yêu cầu ở đâu? Họ xác minh tính đủ điều kiện, ủy quyền, yêu cầu trạng thái và sẽ yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết.

 3. Các thành viên cần gọi số điện thoại nào?

  Mỗi quận có một số điện thoại miễn phí được chỉ định. Một danh sách được cung cấp trong sổ tay nhà cung cấp và tất cả các sổ tay thành viên. Dòng thành viên được chỉ định cho các thành viên.

 4. Các nhà cung cấp sử dụng số điện thoại nào?

  Đường dây miễn phí của nhà cung cấp là 1-877-615-8503. Các nhà cung cấp phải sử dụng số điện thoại này cho bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có.

 5. Làm cách nào để kiểm tra trạng thái yêu cầu?

  If you cannot find the information needed from your voucher or if you want to check claim status, you may call the provider telephone number Monday through Friday from 8:00 AM to 5:00 PM or log-in to Provider Online Services. To log-in, go to pa.carelon.com, click on “For Providers,” then click on the blue Login button or the green Register button, if this is the first time using this service.

 6. Tôi nên đợi bao lâu cho đến khi tôi kiểm tra trạng thái của yêu cầu?

  Nhà cung cấp phải đợi ít nhất 30 ngày làm việc để kiểm tra trạng thái của yêu cầu.

 7. Mất bao lâu để yêu cầu được điều chỉnh?

  Nhà cung cấp nên đợi khoảng 30 - 45 ngày làm việc trước khi kiểm tra điều chỉnh. Các vấn đề điều chỉnh nghiên cứu của MPSR được gửi bằng thư hoặc fax đến trung tâm hợp tác theo thứ tự ngày tháng. Thời gian thực hiện các điều chỉnh là 10 ngày làm việc.

 8. Làm cách nào để kiểm tra ủy quyền đã được yêu cầu?

  Liên hệ với bộ phận MPSR bằng cách quay số đường dây của nhà cung cấp.

 9. Làm cách nào để nộp đơn khiếu nại?

  Liên hệ với bộ phận MPSR bằng cách quay số đường dây của nhà cung cấp.

 10. Làm thế nào để một thành viên nộp đơn khiếu nại?

  Liên hệ với bộ phận MPSR bằng cách quay số điện thoại thành viên thích hợp.