Մատակարարի ձեռնարկ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Ժամանակին

All claims must be submitted within ninety (90) days of the discharge date or date of service. However, we encourage providers to submit claims on a monthly basis. Claims that are not submitted within the 90-day timeframe will not be considered for reimbursement. Carelon’s standards for claim turnaround time are to pay “clean claims” within 30 days of initial receipt. A clean claim is a claim received by Carelon with all required data present and valid that was adjudicated without having to obtain information from an external source.

Մատակարարները ծանուցում կստանան պահանջների վճարման կամ մերժման մասին չեկի և դրամական փոխանցումների վերաբերյալ խորհրդատվության միջոցով: Եթե անդամի իրավասությունը հնարավոր չէ պարզել, մատակարարը ծանուցում կստանա «PAUNK» նշանակված վաուչերի միջոցով: Անդամի անունը կներառվի այս վաուչերի վրա, որպեսզի մատակարարը կարողանա ուսումնասիրել և անհրաժեշտության դեպքում նորից ներկայացնել: