Podręcznik dostawcy

Wymagania dotyczące handlu elektronicznego

Effective January 1, 2015, providers in the Carelon network will be expected to electronically conduct all routine transactions, including:

  • Zgłaszanie roszczeń
  • Składanie wniosków o udzielenie zezwolenia
  • Weryfikacja zapytań kwalifikacyjnych
  • Składanie wniosków o ponowne uwierzytelnienie
  • Elektroniczny transfer środków
  • Oświadczenia dostawców i kontrole statusu autoryzacji

New providers with a contract date of July 1, 2014 or later will be expected to comply immediately with this requirement upon joining Carelon.

To conduct these transactions referenced above, Carelon requires providers to utilize the resources detailed in the Zasoby elektroniczne section of Carelon’s website.  Additional information on E-support Services/ProviderConnect and Electronic Claims can be found here: https://www.carelonbehavioralhealth.com/providers/resources/provider-portals

Jeśli uczestniczący dostawca nie składa reklamacji drogą elektroniczną, reklamacje mogą zostać opóźnione. 

Jeśli masz pytania lub dalszą pomoc dotyczącą tego wymagania, skontaktuj się z Koordynator terenowy dostawcy or call the Carelon Provider Service Line at (800) 397-1630 Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. EST.