Podręcznik dostawcy

NOTIFYING CARELON OF REPORTABLE EVENTS

Reportable events (formerly called Critical Incidents) are incidents or outcomes involving in-network providers and/or HealthChoices members seeking or receiving services under Carelon administered plans that may require further analysis. They also include events that occur during a patient’s transition to home or an alternative level of care. Tracking of reportable events is a contractual requirement for Carelon with the Counties, DHS, and our providers, so it is important to report an occurrence promptly.

Notification to Carelon that a reportable event has taken place must be documented on a Carelon Reportable Event Form i przesłane do Działu Zarządzania Jakością e-mailem na adres Criticalincident@carelon.com lub faksem na numer 855-287-8491 tak szybko, jak to możliwe, ale najlepiej w ciągu jednego dnia roboczego od dnia, w którym dowiedziałeś się o zdarzeniu. Mogą być wymagane pisemne uwagi uzupełniające lub kopia dokumentacji klinicznej.

Zdarzenia podlegające zgłoszeniu obejmują między innymi następujące zdarzenia występujące w dowolnym miejscu leczenia:

Kod Poważne zdarzenia podlegające zgłoszeniu (SRE) Popularne wydarzenia (TE)
01 Próba samobójstwa podczas pobytu w szpitalu (lub w dowolnej placówce świadczeniodawcy) lub, w razie potrzeby, pilna opieka i ostatnie wypisanie w ciągu 7 dni Próba samobójstwa na innym poziomie opieki niż hospitalizacja bez widocznej winy lekarza
02 Ukończono zabójstwo na dowolnym poziomie leczenia Próba zabójstwa na jakimkolwiek poziomie opieki bez widocznej winy sprawcy
03 Śmierć przez samobójstwo na dowolnym poziomie opieki, śmierć z jakiejkolwiek przyczyny podczas hospitalizacji w celu leczenia psychiatrycznego / leczenia odwykowego lub śmierć z nieznanej przyczyny podczas pobytu na dowolnym innym poziomie opieki

Death of any consumer while at a provider site (regardless of whether or not the consumer is a Carelon member)
Śmierć z jakiejkolwiek przyczyny na innym poziomie opieki
04 Zarzuty seksualne lub fizyczne nadużycie/zaniedbanie/wykorzystywanie przez dostawcę lub seks bez przyzwolenia między konsumentami podczas przebywania na stronie dostawcy lub świadczenia usług

Rape, abuse, or assault by staff that is considered founded (witnessed by staff or other consumers, involving an admission by the perpetrator, involving clinical evidence, etc.) regardless of whether a Carelon member was involved or present
Zarzuty seksualne lub fizyczne nadużycie/zaniedbanie/wykorzystywanie przez osobę niebędącą usługodawcą (występujące na stronie dostawcy lub w domu członka) oraz seks dobrowolny między konsumentami na stronie dostawcy lub w miejscu świadczenia usług
05 Napaści podczas pobytu w placówce, która wymaga poważnego leczenia (opieka w nagłych wypadkach/opieka w nagłych wypadkach, taka jak oddział ratunkowy lub wizyta w trybie pilnej opieki medycznej) Napaści podczas pobytu w placówce, które wymagają niewielkiej lub żadnej pomocy medycznej (takiej jak pierwsza pomoc, ocena/monitorowanie przez personel medyczny na miejscu)
06 Nieobecny bez urlopu od dostawcy domu opieki dłużej niż dwie (2) godziny i zagrożony dla siebie lub innych Nieobecność bez przepustki od instytucji zapewniającej pobyt na dłużej niż dwie (2) godziny, bez widocznego poważnego ryzyka i nie powróciła z żadną kontrabandą, nielegalnymi substancjami itp. Nie obejmuje to osób dorosłych opuszczających dobrowolne leczenie stacjonarne, jeśli oceniono, że nie są na ryzyko dla siebie lub innych.
07 Niepożądane zdarzenia o poważnym charakterze niezgodne z rutynową opieką nad pacjentem (niepożądane powikłania medyczne, nietrzeźwość itp.) Działania niepożądane o umiarkowanym charakterze niezgodne z rutynową opieką nad pacjentem
08 Naruszenie poufności  
09 Rodzice lub opiekunowie przyjmujący dziecko AMA z dowolnego ośrodka szpitalnego, w którym dziecko jest zagrożone z powodu AMA (porwanie itp.) lub dobrowolnie rezygnuje z leczenia przez osobę dorosłą w przypadku poważnego ryzyka uwięzienia lub hospitalizacji (np. wykazanie myśli samobójczych lub niestabilny stan zdrowia psychicznego lub fizycznego)  
10 Poważne przypadkowe urazy w placówce lub miejscu świadczenia usług (wszędzie tam, gdzie świadczone są usługi), wymagające pilnej/nagłej opieki ratującej życie lub wykwalifikowanej pielęgniarki (takiej jak wizyta na oddziale ratunkowym lub pilna opieka medyczna) Niepoważne przypadkowe urazy w placówce lub u świadczeniodawcy (wszędzie tam, gdzie świadczone są usługi), wymagające leczenia bardziej niż pierwsza pomoc (Pierwsza pomoc obejmuje ocenę stanu, oczyszczenie rany, stosowanie leków miejscowych i stosowanie prostych bandaży)
11 Błędy w leczeniu/leczeniu powodujące poważną lub potencjalnie poważną szkodę lub cierpienie członka Błędy w leczeniu/leczeniu nie powodujące poważnej lub potencjalnie poważnej krzywdy lub cierpienia członka
12 Działania niepożądane leków/leczenia powodujące poważną lub potencjalnie poważną szkodę lub cierpienie członka (NMS itp.) Działania niepożądane leków / leczenia o umiarkowanym lub niewielkim charakterze
13 W każdej chwili służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe itp.) są wezwane do obiektu z dowolnego powodu, np. podpalenie, zniszczenie mienia, popełnienie przestępstwa itp. Fire setting or property damage at a facility that does not result in summoning emergency services but does require immediate action or repairs to ensure member safety. False alarms are not reportable.
14 Any condition that results in temporary closure of a facility, regardless of whether or not a Carelon member is affected by the closure.  
15 Posiadanie śmiercionośnej broni i groźba użycia broni przez członka w jakimkolwiek obiekcie, u dostawcy lub gdziekolwiek świadczone są usługi  
16 Outbreak of a serious communicable disease, regardless of whether or not a Carelon member is present at the time of the notification.  
17 Inny Inny
18 ANY real or threatened litigation in a case against Carelon or a provider involving a Carelon member/family Any real or threatened litigation against a provider not involving a Carelon member/family
19   Absolutorium administracyjne
20 Unieruchamianie podczas pobytu w placówce lub na miejscu świadczenia usług (lub w miejscu świadczenia usług), które wymaga poważnego leczenia (opieka w nagłych wypadkach, np. na oddział ratunkowy lub wizyta w nagłych wypadkach) LUB krępowanie, które jest niedozwolone/niewłaściwie używane/niewłaściwie stosowane. Ograniczenie niezatwierdzone w indywidualnym planie wsparcia lub takie, które nie jest częścią procedury ograniczenia awaryjnego agencji, jest uważane za nieautoryzowane. All other restraints of any kind, even if the result of the restraint requires minor or no medical treatment 
21 Zachowanie samookaleczenia, które występuje w miejscu świadczenia usług (lub w miejscu świadczenia usług) i może zagrażać życiu lub wymaga poważnego leczenia (opieka w nagłych wypadkach, np. na oddziale ratunkowym lub wizyta w nagłych wypadkach) Samookaleczenia, które występują w miejscu świadczenia usług (lub gdziekolwiek są świadczone usługi), wymagające leczenia bardziej niż pierwsza pomoc (Pierwsza pomoc obejmuje ocenę stanu, oczyszczenie rany, stosowanie leków miejscowych i stosowanie prostych bandaży)

Lub SIB, który demonstruje nowy wzorzec zachowania obaw
22 Zdarzenie polegające na kontakcie z mediami: obecność lub zapytanie przez gazetę, stację informacyjną, media itp. z możliwością rozpowszechniania komunikatu publicznego.  

 

If you are in doubt that a critical incident has occurred, please notify the Carelon Risk Management Department so that the information can be reviewed.