Podręcznik dostawcy

PRAWO CZŁONKA DO ZŁOŻENIA SKARGI, ŻAL LUB PRZESŁUCHANIA DHS

Członkowie muszą zostać poinformowani o ich prawie do złożenia skargi, zażalenia lub sprawiedliwego przesłuchania w DHS, a także o wszelkich zmianach w tych prawach. Dostawcy są odpowiedzialni za pomoc członkowi w złożeniu skargi, zażalenia lub sprawiedliwego przesłuchania DHS i zapewnienie, że mają podstawową wiedzę na temat procesu. Jeśli członek potrzebuje dodatkowej pomocy, może skontaktować się z rzecznikiem praw obywatelskich w swoim hrabstwie. Wszystkie usługi rzecznika są bezpłatne i poufne. Lista numerów telefonów do rzecznika znajduje się na stronie Kontakty członków stronie tej witryny.

A training outlining what to expect from Carelon if a complaint is filed against your organization is available on the Strona szkolenia dostawców w sekcji Zarządzanie jakością. Szczegółowy opis procesu reklamacji, zażaleń i sprawiedliwego przesłuchania znajduje się w Załączniku AA i Załączniku H.

Szczegółowy opis skargi, zażaleń i procesu sprawiedliwego procesu można znaleźć pod adresem Dodatek AA i Dodatek H..