Mga Pamantayan sa Pangangailangan ng Medikal

SEKSYON TITLE PETSA NAGBALIK
1. 000 PANIMULA
1.100 Individuals Served by Carelon’s Public Sector Programs
1.200 Paglinang sa Manwal na Mga Pamantayan sa Klinikal
2. 000 CRITERIA NG KLINIKAL
2.000 Mga Konsepto sa Pamantayan sa Klinikal
2.100 Pagsusuri at Pagsukat sa Panganib na Rating ng Panganib
2.200 Pagtukoy sa Klinikal na Kinakailangan
2.300 Pagtukoy ng Naaangkop na Antas ng Pangangalaga
2.301 Pasilidad ng Paggamot sa Residential - Pang-adulto
2.400 Sinusuri ang Klinikal na Kinakailangan para sa Patuloy na Pangangalaga
2.500 Pamantayan sa Paglabas
2.503 Pamantayan sa Assertive Community Treatment (ACT)
3. 000 Pamahalaang SERVICE
3.100 Pangkalahatang-ideya
3.200 Kinalabasan
3.300 Indibidwal na Mga Plano sa Serbisyo
3.400 Koordinasyon ng Pangangalaga
3.500 Mga Plano ng Paglabas at Transisyon
4.000 IN-PLANONG SERBISYONG PANGKALUSUGANG PANGANDA SA PAKIKIPAGSABUT
4.100 Mga Serbisyo sa Emergency / Crisis
4.101 Serbisyo sa Krisis sa Telepono
4.102 Walk-in Crisis Service
4.103 Serbisyo sa Crisis sa Mobile
4.200 Mga Programa sa Inpatient
4.201 Talamak na Kalusugan sa Pag-iisip ng Inpatient
4.202 Mga Pamantayan sa Pang-adultong Inpatient na Pinalawig na Acute Care
4.300 Paggamot sa Outpatient
4.300 Mga Pamantayan sa Psychotherapy sa labas
4.301 Outpatient Therapy
4.302 Pagsubok sa Sikolohikal
4.303 Family Therapy
4.304 Bahagyang Pag-ospital
4.306 Pamamahala sa Gamot
4.307 Pangkat na Psychotherapy
4.308 Pagsusuri sa Diagnostic
4.309 Intensive Outpatient Programs (IOP) Mga Matanda
4.400 Pangangasiwa ng Kaso
4.401- 4.402 Masinsinang Pamamahala ng Kaso para sa Matanda / Koordinasyon ng Mapagkukunan para sa Matanda
4.500 Mga Serbisyo ng Suporta ng Clozapine
4.501 Clozapine (Pamamahala sa Clozaril)
4.600 Electroconvulsive Therapy (ECT)
4.601 Electroconvulsive Therapy (ECT)
5.100 AMERICAN SOCIETY OF ADDICTION MEDICINE - IKATLONG EDITION, 2013
ASAM Crosswalk kasama ang System of Care ng Pennsylvania
ASAM Crosswalk
ASAM Antas 1
Mga Serbisyo sa Outpatient (OP)
ASAM Antas 2.1
Mga Serbisyong Intensive Outpatient (IOP)
ASAM Antas 2.5
Mga Serbisyo ng Bahagyang Pag-ospital (PHP)
ASAM Antas 3.1
Mga Serbisyong Residential na Pinamamahalaan ng Mababang Klinikal, ie, Halfway House (HWH)
ASAM Antas 3.5
Pinamamahalaang Clinical High Intensity Residential Services
ASAM Antas 3.7
Sinusubaybayan ng Medikal na Pamamahala sa Pag-Withdraw ng Inpatient - 3.7 WM
Mga Serbisyong Intensive Inpatient na Sinubaybayan ng Medikal
ASAM Antas 4
Pinamamahalaan ng Medikal na Intensive Inpatient Withdrawal Management - 4 WM
Medikal na Pinamamahalaang Masidhing Serbisyong Inpatient - 4.0
6.000 SA PLANONG SERBISANG PANGKALUSUGAN SA BATANG BATA / ADOLESCENT
6.100 Mga Serbisyo sa Emergency / Crisis
6.101 Serbisyo sa Krisis sa Telepono
6.102 Walk In Crisis Service
6.103 Serbisyo sa Crisis sa Mobile
6.200 Mga Programa sa Inpatient
6.201 Talamak na Kalusugan sa Pag-iisip ng Inpatient
6.202 Subacute Inpatient Mental Health
6.300 Non-Hospital, Out-of-Home Placed
6.301 Paggamot sa Residential (JCAHO at hindi JCAHO)
6.302 Home ng Rehabilitation ng Residential na Pamayanan sa Bahay
6.400 Paggamot sa Outpatient
6.400 Mga Pamantayan sa Psychotherapy sa labas
6.401 Outpatient Therapy
6.402 Bahagyang Pag-ospital
6.403 Pagsubok sa Sikolohikal
6.404 Pangkat na Psychotherapy
6.405 Family Therapy
6.406 Pamamahala sa Gamot
6.407 Pagsusuri sa Diagnostic
6.408 Intensive Outpatient Program (IOP) Bata / Magdadalaga)
6.500 Mga Serbisyo sa Pamamahala ng Kaso
6.502- 6.503 Resource Coordination at Intensive Case Management (Mga Bata / Nagbibinata)
6.600 Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Mental na Batay sa Pamilya
6.601 Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Mental na Batay sa Pamilya
7.000 SA PLAN ADOLESCENT DRUG AND ALCOHOL SERVICES
Para sa lahat ng mga antas ng mga serbisyo sa Disorder ng Paggamit ng Substance ng kabataan, mangyaring sundin ang American Society of Addication Medicine, Third Edition, 2013 Mga Pamantayan sa Paggamot: https://www.asam.org
9.000 SERBISYONG PANGKALUSUGAN SA PANGKALUSUGANG PANG-EDUKTO
9.100 Mga Programang Residential
9.103 Mga Serbisyong Pambahay sa Krisis
9.104 Mga Pangmatagalang Istrakturang Sentro ng Paggamot sa Residensyal
9.200 Paggamot sa Outpatient
9.201 Psychiatric Rehabilitation Program – Mga Kinakailangan sa Pagpasok
9.202 Psychiatric Rehabilitation Program – Mga Kinakailangan sa Patuloy na Pananatili
9.203 Psychiatric Rehabilitation Program – Mga Kinakailangan sa Pagdiskarga
10.000 SUPPLEMENTAL NA ADULT DRUG AND ALCOHOL SERVICES
10.101 Pangangasiwa ng Kaso na Masinsinang sa droga at Alkohol (Dati, Na-target na Pamamahala sa Kaso) Para sa Mga Matanda
10.102 Pagsusuri sa Gamot at Alkohol / Antas ng pagpapasiya sa Pangangalaga
11.000 SUPPLEMENTAL NA SERBISYONG HEALTH HEALTH SA BATA / ADOLESCENT
11.600 Serbisyong Pambahay sa Krisis
12.000 SUPPLEMENTAL NA BATA / ADOLESCENT DRUG AND ALCOHOL SERVICES
12.101 Pangangasiwa ng Kaso na Masinsinang sa droga at Alkohol (Dati, Na-target na Pamamahala sa Kaso) Para sa Mga Bata / Kabataan
13.000 IBA PANG SERBISYONG PANGKALUSUGAN SA PANG-IISANG PANLIKSIK
13.100 Mga Serbisyo sa Emergency / Crisis
13.101 Serbisyo sa Koponan ng Mobile Mobile Crisis
13.102 23-Oras na Pagtatasa at Pagpapatatag ng Krisis
13.103 23-Oras na Pagmamasid sa Krisis, Ebalwasyon, Hawak, at Pagpapatatag (Matanda)
13.104 Non-Hospital Pagmamasid at Pangangasiwa
13.200 Paggamot sa Outpatient
13.201 Talamak na Bahagyang Pag-ospital
14.000 IBA PANG SERBISYO SA PANGLAWAS NA PANGKALUSUGAN NG BATA AT ADOLESENSYA
14.100 Mga Serbisyo sa Emergency / Crisis
14.101 23-Oras na Pagmamasid sa Krisis, Ebalwasyon, Hawak, at Pagpapatatag (Bata / Kabataan)
14.102 Non-Hospital Pagmamasid at Pangangasiwa
14.103 Talamak na Bahagyang Pag-ospital
14.104 Serbisyo sa Koponan ng Mobile Mobile Crisis
14.105 Multisystemic Therapy (MST)
14.106 Serbisyong Functional Family Therapy (FFT)
15.000 APENDIKSONG T HEALTHCHOICES BEHAVIORAL HEALTH SERVICES
15.101 Mga Alituntunin para sa Mga Pamantayan sa Pangangailangan sa Kalusugan ng Kaisipan (Appendix T)
17.000 INTENSIVE BEHAVIORAL HEALTH SERVICES (IBHS)
17.100 Medical Necessity Guidelines for IBHS Delivered through Individual Services, ABA Services and Group Services – Appendix S
17.101 Paglalarawan ng IBHS ng Pagsusuri sa Applied na Pag-uugali
17.102 Paglalarawan ng IBHS ng Mga Indibidwal na Serbisyo
17.103 Paglalarawan ng IBHS ng Mga Serbisyo sa Grupo